Co grozi za niedokonywanie przeglądów instalacji elektrycznych?

Większość domów jest wyposażonych w instalację elektryczną, ponieważ to dzięki niej mogą funkcjonować urządzenia elektryczne. Aby instalacja elektryczna była sprawna oraz bezpieczna konieczna jest duża ilość podzespołów, oraz dokonywanie regularnych przeglądów. Dowiedz się, co grozi za niedokonywanie przeglądów instalacji elektrycznych.

Zgłaszanie awarii

Instalacja elektryczna to dość skomplikowane układy różnych połączeń. Im bardziej skomplikowany układ, tym więcej usterek może się pojawić. Bagatelizowanie nawet drobnych usterek może mieć katastrofalne skutki w przyszłości. Każda awaria elektryczna nie tylko ma negatywny wpływ na funkcjonowanie całego domu, ale również na bezpieczeństwo całej instalacji. Dlatego bardzo ważną rzeczą są tak zwane oględziny instalacji elektrycznej. Oględziny instalacji elektrycznej mają na celu potwierdzenie sprawności i bezpieczeństwa całego układu elektrycznego. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów, ponieważ to właśnie stanowi gwarancję ochrony przy ubieganiu się o ewentualne ubezpieczenie w przypadku awarii.

Konsekwencje braku przeglądu elektrycznego

Brak przeglądu instalacji elektrycznej wiąże się z adekwatną karą, nawet do 5 tysięcy złotych grzywny, ponieważ jest to poważne wykroczenie. Najlepszym rozwiązaniem jest unikanie wszelkich zaniedbań. Cena przeglądu w przypadku domów jednorodzinnych to koszt wahający się w przedziale 200 zł do 400 zł, oczywiście cena również będzie adekwatna do rodzaju oraz stopnia skomplikowania poszczególnych instalacji elektrycznych. Poniesienie takiego wydatku zapewnia niezbędne pozwolenia na następne 5 lat korzystania z danej instalacji, a cena za dokonanie takiego przeglądu jest nieporównywalna do ceny grzywny, którą można zapłacić za jej niedokonanie. Warto również zaznaczyć, że brak jakichkolwiek dokumentów, które potwierdzałyby wykonanie i posiadanie aktualnego przeglądu instalacji elektrycznej, może skutkować również niewypłaceniem odszkodowania od firmy ubezpieczającej.