Pomiary elektryczne – warunek bezpiecznego używania instalacji

Instalacje, w których do zasilania wykorzystuje się prąd to bardzo skomplikowane układy, wymagające odpowiedniego serwisowania. Specjalistyczne działania pozwalają zadbać o odpowiednie funkcjonowanie, żywotność oraz bezpieczeństwo systemów znajdujących się w wielu domach, firmach czy obiektach użyteczności publicznej. Jedną z podstawowych czynności, jakie należy regularnie wykonywać są pomiary elektryczne, które umożliwiają nie tylko kontrolę działania instalacji elektrycznej i jej zabezpieczeń, ale także wykrycie usterek urządzeń, które są do niej podłączone. W Pi-Energa w ramach pomiarów elektrycznych najczęściej wykonujemy:

  • pomiar rezystancji izolacji i uziemień,
  • pomiar ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń różnicowoprądowych,
  • pomiar impedancji pętli zwarcia.

Należy pamiętać, że zgodnie z polskim Prawem budowlanym, istnieje obowiązek przeprowadzania kontroli instalacji elektrycznej przez osobę uprawnioną raz na 5 lat. Jeśli chcesz nie tylko spełnić ten obowiązek, ale też zyskać rzetelne wyniki z pomiarów elektrycznych – wybierz firmę z doświadczeniem i wdrożonymi standardami jakości świadczonych usług. W Pi-Energa zapewniamy profesjonalne i kompleksowe wsparcie w utrzymaniu instalacji elektrycznych we właściwym stanie, nie tylko poprzez wykonywanie pomiarów elektrycznych, ale też możliwość przeprowadzenia modernizacji istniejących systemów.

 

 

Pomiary elektryczne