Czy każdy właściciel domu musi zamontować instalację odgromową?

Burza z piorunami od stuleci budziła zainteresowanie ludzi. Z jednej strony powodowała fascynację niesamowity zjawiskiem, z drugiej zaś wywoływała lęk przed jego skutkami. Kiedy już poznali jego przyczynę i dowiedzieli się, ze nie jest efektem złości Zeusa czy też innego bóstwa, a jedynie naturalnym zjawiskiem związanym z wyładowaniem elektrostatycznym, zaczęli poszukiwać sposobów, by się przed nią chronić. Pierwszy piorunochron został skonstruowany w Filadelfii w połowie XVIII wieku przez Benjamina Franklina. W Polsce z kolei po raz pierwszy wyposażono w niego Zamek Królewski za czasów króla Stanisława Augusta. Dziś piorunochrony są powszechne i nikt nie ma wątpliwości co do skuteczności ich działania. Mimo prostej budowy, doskonale spełniają swoją funkcję. Dzięki metalowym przewodom, ułożonym na dachu budynku oraz poprowadzonym wzdłuż elewacji aż do ziemi, mają za zadanie bezpieczne odprowadzenie energii elektrycznej powstałej wskutek wyładowania atmosferycznego. Dzięki temu chronią budynek przed jego skutkami, takimi jak pożar czy też uszkodzenie instalacji elektrycznej obiektu. Spotykamy je na obiektach użyteczności publicznej i w blokach mieszkalnych, nie zawsze jednak widnieją na dachach domów jednorodzinnych. Czy istnieje zatem konieczność ich instalacji?

Przepisy dokładanie określają, jakie domy jednorodzinne muszą być wyposażone w instalację odgromową. Są to budynki:

  • o powierzchni ponad 500 m² i wyższe niż 15 m;
  • zbudowane z materiałów łatwopalnych - bez względu na wysokość;
  • takie, dla których wskaźnik zagrożenia piorunowego obliczony według zasad w normie przekracza określoną wartość.

Z kolei ochrony nie wymagają budynki:

  • usytuowane w strefie ochronnej sąsiadujących obiektów;
  • mieszkalne o wysokości nieprzekraczającej 25 m stojące w zwartej zabudowie;
  • takie, dla których wskaźnik zagrożenia piorunowego jest mniejszy niż 10-5.

Mimo, że nie każdy dom jednorodzinny musi być wyposażony w piorunochron, warto się na niego zdecydować, bowiem wpłynie to zarówno na bezpieczeństwo obiektu, jak i jego mieszkańców.