Czym jest poziom ochrony odgromowej obiektu?

Instalacją odgromową nazywamy element, który zapewnia zabezpieczenie domu czy innego budynku przed uderzeniem przez piorun. Zadaniem takiej instalacji jest przechwycenie wyładowania atmosferycznego, które dociera do budynku. Jest to możliwe dzięki układom zwodów. Po przechwyceniu wyładowania atmosferycznego instalacja odprowadza prąd piorunowy, wykorzystując przewody, a następnie rozprasza je w ziemi, za co z kolei odpowiedzialny jest system uziemiający.

Poziom ochrony odgromowej

Instalacja ochrony odgromowej obiektu wymaga projektu zgodnego z normami PN-IEC 61024. Chodzi tutaj o wybór odpowiedniego urządzenia na podstawie oszacowanej wymaganej skuteczności i dobranie takiego ochronnika, którego skuteczność nie będzie od niej mniejsza. Poziom ochrony wyznaczony jest skalą od I do IV i narzuca producentom instalacji parametry, które są niezbędne między innymi przy określeniu rozlokowania zwodów czy kątów osłonowych.

Normy serii PN-EN 62305

Inną regulacją są zapisy norm serii PN-EN 62305. W tym przypadku określony musi zostać związek pomiędzy LPL, czyli poziomem ochrony odgromowej, a klasą LPS. Poziom ochrony LPL jest niezwykle ważnym parametrem podczas projektowania ochronników. Określa się go liczbowo, stosując wartości I-IV. Wybrana wartość musi odpowiadać prawdopodobieństwu, które mówi o tym, że założone wartości minimalne oraz maksymalne nie zostaną przekroczone na wypadek wystąpienia naturalnego wyładowania. Klasa LPS również określana jest liczbami z przedziału I-IV. W tym przypadku wartość wskazuje na parametry, których określenie jest niezbędne, aby zaprojektować odgromową instalację zewnętrzną, a także w celu określenia normy LPL. Dzięki określeniu klasy LPS można ustalić przede wszystkim odległości między przewodami odprowadzającymi, parametry prądu piorunowego czy odstęp iskrobezpieczny.

W naszej firmie zajmujemy się przede wszystkim instalacjami elektrycznymi. Oprócz instalacji ochrony odgromowej obiektów, którą wykonujemy zgodnie z poziomem, który jest wymagany w przypadku konkretnego budynku, zajmujemy się też systemami monitoringu, który zapewnia możliwość zdalnej kontroli i nadzoru czy automatyką przemysłową. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy zaproponują montaż instalacji odpowiadającej Państwa potrzebom.