Elektroinstalacje niezbędne w obiektach użyteczności publicznej

Instalacja elektryczna jest jednym z niezbędnych elementów każdego obiektu budowlanego, który będzie potrzebny niezależnie od jego przeznaczenia. Elektroinstalacja w obiektach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych, usługowych czy produkcyjnych daje możliwość korzystania z prądu, którym zasilana jest większość urządzeń. Zobaczmy, jakie rodzaje instalacji elektrycznych są zakładane najczęściej.

Jakie podstawowe instalacja montuje się w obiektach użyteczności publicznej?

Klasyczna instalacja elektryczna w budynku bierze swój początek w rozdzielnicy elektrycznej budynku, z której rozchodzi się sieć przewodów rozprowadzająca zasilanie po całym obiekcie. W przypadku budynków użyteczności publicznej obejmuje dwa podstawowe typy obwodów – służące do zapewnienia dopływu prądu do zamontowanego oświetlenia oraz gwarantujące korzystanie z prądu z rozmieszczanych w rozmaitych miejscach gniazdek. W nowoczesnych gmachach niezbędne okaże się również okablowanie dla systemu wentylacji mechanicznej, która będzie doprowadzała świeże powietrze oraz ogrzewania i klimatyzacji, dbających o utrzymanie odpowiedniej temperatury we wnętrzu. W przypadku większej ilości kondygnacji dostęp do energii będzie niezbędny dla pomp dostarczających wodę oraz zasilania wind. Przewody będą też układane na potrzeby systemu kontroli dostępu, a także instalacji alarmowej i monitoringu.

Jakie systemy dodatkowe będą wymagały odpowiednich instalacji?

W wielu budynkach użyteczności publicznej obowiązkowym wyposażeniem jest System Sygnalizacji Pożarowej, którego zadaniem jest wszczynanie alarmu w razie wykrycia zarzewia ognia i rozpoczęcie akcji ewakuacyjnej. Nie będzie się można obejść bez systemu oddymiającego – najczęściej wykorzystuje on sterowane elektrycznie siłowniki otwierające klapy dymowe i napowietrzające albo instalację wentylatorową. Zasilanie będzie też potrzebne do obsługi systemów wspomagających ewakuację – oświetlenia lub otwierania drzwi ppoż. Obiekty tego rodzaju muszą także mieć właściwie zaprojektowaną i wykonaną instalację odgromową.