Jak działają wyłączniki różnicoprądowe?

Wyłączniki różnicowoprądowe to istotny element elektroinstalacji, którego podstawowym celem jest ochrona ludzi przed porażeniem prądem oraz ograniczanie skutków uszkodzeń podłączonych do instalacji urządzeń. Wpływa też na zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożaru w przypadku spięcia. Obecnie ten rodzaj osprzętu powinien obowiązkowo znaleźć się w każdej rozdzielnicy ze względów bezpieczeństwa. Na jakich zasadach działają wyłączniki różnicowoprądowe? Dowiesz się, czytając dalszą część naszego wpisu.

Wyłącznik różnicowoprądowy — zasada działania

Wyłącznik różnicowoprądowy to stosunkowo niewielkie urządzenie, które wyglądem przypomina skrzynkę. Za zadanie ma stałe kontrolowanie napięcia płynącego z podłączonych do niego przewodów. Zapewnia więc bezpośrednią ochronę instalacji elektrycznej przed awarią. W sytuacji zagrożenia rozłącza zabezpieczony obwód elektryczny. Do rozłączenia głównego zasilania dochodzi wtedy, gdy suma geometryczna prądów wpływających i wypływających z niego nie jest równa zeru. Powstaje wówczas prąd różnicowy, inaczej upływowy.

Działanie wyłącznika różnicowoprądowego w dużej mierze zależy od poprawności pomiarów, które dokonywane są przez jeden z najważniejszych elementów budowy tego urządzenia, czyli przełącznik prądowy (sumujący), tzw. przełącznik Ferrantiego. To właśnie w nim dochodzi do porównywania prądu płynącego w podłączonych do wyłącznika przewodów. Wykrycie prądu różnicowego oznacza, że prąd ucieka z zamkniętego obwodu, co może doprowadzić do awarii.

Zasada działanie wyłącznika różnicowoprądowego opiera się na skuteczności pracy kolejnego istotnego elementu, czyli wyzwalacza różnicowego. Jest on podłączony do przekładnika prądowego i działa niezależnie od biegunowości prądu. Na podstawie pomiarów dokonywanych przez przełącznik prądowy dochodzi do odcięcia prądu przez wyzwalacz, gdy dochodzi do wykrycia zbyt dużego prądu różnicowego.

Ze względu na istotną funkcję, jaką spełnia włącznik różnicowoprądowy, zaleca się, aby sprawność jego działania była kontrolowana przynajmniej raz w miesiącu. W tym celu wykorzystywany jest obwód testowania.