Jak kontrolować stan techniczny instalacji przeciwpożarowych?

Właściwie działające instalacje przeciwpożarowe stanowią gwarancję bezpieczeństwa każdego, kto przebywa w określonym budynku. Warto pamiętać, że ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko, dlatego kluczowy jest w tym przypadku czas, w jakim odpowiednie służby oraz osoby znajdujące się w obiekcie zostaną poinformowane o niebezpieczeństwie. Aby jednak mieć pewność, że urządzenia działają właściwie, trzeba przeprowadzać ich regularne kontrole. W jaki sposób?

Dlaczego regularne kontrole instalacji przeciwpożarowych są ważne?

Wszystkie instalacje przeciwpożarowe montowane w budynkach składają się z wielu podzespołów takich jak specjalne czujniki, detektory, a także sprzęt odpowiadający za sygnalizację niebezpieczeństwa. Ponadto nie należy zapominać o gaśnicach czy systemach oddymiania. Aby możliwe było szybkie wykrycie niebezpieczeństwa oraz podjęcie z nim walki, każdy z tych elementów powinien zadziałać prawidłowo. Inaczej zwiększymy prawdopodobieństwo utraty mienia, a także narazimy zdrowie i życie ludzi.

Jak powinny wyglądać przeglądy instalacji przeciwpożarowych?

Należy przede wszystkim pamiętać, że kontrole instalacji przeciwpożarowych powinny być przeprowadzone co najmniej raz w roku, chyba że producent sprzętu zaznaczy, że trzeba robić to częściej. Dokładne informacje na temat tego, jak powinny wyglądać takie kontrole, znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. oraz w Polskich Normach.

Należy również mieć na uwadze, że serwis zawsze należy powierzać doświadczonym specjalistom. Dzięki temu zyskamy pewność, że każdy element instalacji będzie dokładnie sprawdzony, a wszelkie ewentualne nieprawidłowości — wykryte. Dodatkowo przeglądami zajmuje się też Państwowa Straż Pożarna.