Jak monitoring pracowników wpływa na ich zachowanie?

Monitoring w miejscu pracy od zawsze budzi wiele kontrowersji, jest to jednak czynność coraz bardziej popularna wśród przedsiębiorców. Jest też wyraźnie uregulowana przepisami. Pracodawca ma prawo do kontroli wizyjnej pracownika, ale tak, aby było to zgodne z RODO, uwzględniało dobro firmy i osób poddanych obserwacji. A co na to pracownicy? Jaki to ma wpływ na ich zachowanie?

Ochrona mienia i bezpieczeństwo pracowników

Kodeks pracy wyraźnie mówi, że monitoring możliwy jest wyłącznie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób, ochrony mienia i kontroli procesu produkcji oraz zachowania tajemnicy informacji na temat działania przedsiębiorstwa. Firmy zajmujące się montażem systemów monitoringu oferują dziś analogowe i cyfrowe rozwiązania, które łatwo dostosować do preferencji właściciela firmy oraz możliwości technicznych siedziby.

Monitoring wizyjny nie może być wykorzystywany do innych celów na przykład kontroli godzin przyjścia i wyjścia z pracy, sprawdzania, czy pracownik nie wychodzi poza firmę. Pracodawca nagrywać może wyłącznie obraz i musi poinformować na piśmie wszystkich pracowników o obecności kamer. Nie wolno ich instalować w toaletach, szatniach, palarni czy pokojach socjalnych, a pomieszczenia z kamerami powinny być oznaczone.

Czy obecność monitoringu wizyjnego wpływa na pracowników?

Okazuje się, że zwiększa produktywność działań służbowych, gdyż pracownicy dzięki temu spędzają cały swój czas na wykonywaniu zadań i o wiele rzadziej rozpraszają się w trakcie. Pracują zgodnie ze swoimi możliwościami, wydajnością oraz potencjałem. To z kolei przekłada się na obiektywną ocenę jakości ich pracy. Od tego jak bardzo osoba angażuje się w wykonywane czynności, zależy w dużej mierze, czy osiągnie założone dla niej cele. Okresowe oceny i przyznanie premii są naprawdę obiektywne i motywują pracownika jeszcze bardziej do intensywnej pracy na stanowisku. Pracownik może też czuć się bezpiecznie w miejscu pracy, gdyż monitoring pozwala uchronić przed działaniem osób trzecich, ale również w porę zauważyć niebezpieczne sytuacje jak pożar czy awarię urządzenia.