Jak wyglądają pomiary rezystancji izolacji?

Różne elementy instalacji elektrycznej muszą być wykonywane w taki sposób, aby przede wszystkim zagwarantowane było bezpieczeństwo ludzi. Jednak instalacja taka także może się zużywać, a do tego różne czynniki zewnętrzne mające na nią wpływ mogą doprowadzić do niewidocznych na pierwszy rzut oka awarii. Właśnie dlatego wśród wielu kontroli tego typu układów, przeprowadza się także pomiary rezystencji izolacji. Czym one są i jak dokładnie wyglądają?

Czym są pomiary rezystancji izolacji?

Na początku warto zaznaczyć, że pomiar rezystancji izolacji, o którym dziś wspominamy, jest bardzo ważnym elementem wpływającym na zapewnienie bezpieczeństwa, a przy okazji pozwala stwierdzić czy cała instalacja oraz urządzenia elektryczne działają prawidłowo. Co ważne badanie takie powinno być przeprowadzane tylko przez osoby mające odpowiednie uprawnienia.

Zazwyczaj kontrolę związaną z rezystancją izolacji wykonuje się podczas okresowych, przeprowadzanych regularnie badań całej instalacji elektrycznej. Samo badanie polega tak naprawdę na sprawdzeniu natężenia prądu przepływającego przez izolację pod wpływem określonego napięcia.

Wykorzystuje się przy tym specjalne urządzenia pomiarowe. Co ciekawe, do swoich wyliczeń wykorzystują one wzór wynikający z prawa Ohma.

Jak bada się rezystancję izolacji?

Pomiaru rezystancji izolacji dokonywać można dwoma sposobami: punktowo oraz w funkcji czasu.

Pomiar punktowy polega tak naprawdę na określeniu stanu całej instalacji dzięki danym zebranym z kilku różnych części samej izolacji. Pojedyncze badanie trwa bardzo krótko, jest proste w wykonaniu i zwykle umożliwia bezpiecznie eksploatowanie urządzeń elektrycznych, które znajdują się w budynku. Pamiętać należy jednak o tym, aby po przeprowadzeniu pomiaru wynik skorygować w zależności od temperatury izolacji. Do tego celu wykorzystuje się specjalne współczynniki.

Dużo dokładniejszy jest pomiar przeprowadzany w funkcji czasu. Wynika to z faktu, że nie zależy on od temperatury izolacji. Sam pomiar tego rodzaju trwa jednak o wiele dłużej i polega na obliczeniu stosunku poziomów rezystancji izolacji zbadanych w określonych momentach, czyli dla przykładu — po minucie i po pięciu minutach. Pomiary takie dokonywane są w miejscach znajdujących się najbliżej źródła zasilania.