Jak zmierzyć pętlę zwarcia?

Nowoczesne instalacje elektryczne posiadają różnorodne zabezpieczenia – jednym z nich jest ochrona przed dotykiem pośrednim. Metoda polega na automatycznym wyłączeniu zasilania, w momencie, gdy pojawia się niebezpieczne napięcia dotykowe na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych. Dlatego każde gniazdko elektryczne musi być odpowiednio przemierzone – istotny jest pomiar pętli zwarcia, czyli czasu, po którym zadziałają zabezpieczenia nadmiarowoprądowe.

Podstawa prawna dokonywania pomiarów

O konieczności dokonywania okresowego sprawdzania stanu technicznego budynku, w tym instalacji elektrycznej i środków ochrony przed porażeniem, mówi ustawa o prawie budowlanym z roku 1994 roku, z późniejszymi poprawkami. Jako metodę norma PN-HD 60364-4:41 wskazuje wykonanie pomiaru impedancji pętli zwarcia. Jego celem jest sprawdzenie, czy zabezpieczenie realizujące samoczynne wyłączenie zasilania zadziała w czasie określonym w normie.

Jak dokonuje się pomiaru w praktyce?

Badanie pętli zwarcia w gniazdku elektrycznym to jedno z podstawowych badań, jakie musi wykonać wykwalifikowany elektryk, podczas kontroli instalacji elektrycznej w budynku. Pomiar pętli zwarcia polega na zmierzeniu czasu, po którym zadziałają zabezpieczenia nadprądowe bądź różnicowoprądowe. Czas ten mierzony jest od momentu pojawienia się na przykład na obudowie domowego urządzenia elektrycznego tak zwanego napięcia dotykowego. W tym celu wykorzystywany jest specjalny miernik, który zostaje włączony w gniazdko elektryczne – takie działanie powoduje powstanie „sztucznego zwarcia” pomiędzy przewodem ochronnym a fazowym. Podczas pomiaru pętli zwarciowej metodą techniczną, przyrząd dokonuje pomiaru napięcia bez obciążenia oraz podczas krótkotrwałego obciążenia rezystorem zwarciowym. Impedancja pętli zwarciowej jest wyliczona na podstawie różnicy spadków napięć.