Jak zweryfikować czy instalacja elektryczna nie stwarza zagrożenia pożarowego?

Instalacje elektryczne są dziś podstawowym wyposażeniem wszystkich budynków mieszkalnych oraz użytkowych, a bez dostępu do prądu nie może działać ani oświetlenie, ani większość podstawowych systemów. Nieprawidłowo funkcjonujące urządzenia oraz rozprowadzane w obiektach przewody bardzo często bywają przyczyną pożarów. Sposobem na ograniczenie związanego z nimi ryzyka są regularne pomiary elektryczne, pozwalające na szybkie wykrywanie i usuwanie usterek. Przyjrzyjmy się bliżej ryzyku pożarowemu związanemu z prądem i przekonajmy się, jak je ograniczyć.

Dlaczego instalacje elektryczne mogą powodować zagrożenie pożarowe?

Jedną z cech urządzeń elektrycznych jest wytwarzanie pewnej ilości ciepła, związane z przepływem prądu. Może ono być celowe, jak w przypadku instalacji grzewczych, jednak częściej wiąże się z oporem stawianym przez materiał, z jakiego są wykonane przewody. W sytuacji, gdy parametry prądu utrzymują się na poziomie przewidzianym przez projektanta instalacji lub konkretnego urządzenia nie stanowi to większego problemu. Jeśli jednak natężenie prądu będzie bardzo duże, co może się zdarzyć w wyniku awarii lub wystąpienia zwarcia przyrost ciepła może być na tyle znaczny, że doprowadzi do stopienia się izolacji, a często także samego przewodu. Zwiększona emisja ciepła jest w stanie spowodować zapalenie się materiałów znajdujących się w pobliżu np. elementów drewnianych, tkanin bądź innych substancji łatwopalnych.

Jak zadbać o bezpieczeństwo instalacji elektrycznej?

Niezawodnym sposobem na sprawdzenie prawidłowego działania instalacji elektrycznej jest jej właściwe wykonanie – wykorzystanie przewodów o odpowiedniej średnicy, stosowanie uziemień oraz właściwych bezpieczników reagujących na wystąpienie zwarć i upływ prądu. Nie można też zapominać o regularnej kontroli przewodów – dzięki pomiarom elektrycznym można wykryć uszkodzenia izolacji oraz wadliwe działanie podłączonych do niej urządzeń. Warto pamiętać, że przeprowadzenie przeglądu instalacji elektrycznej jest jednym z obowiązków właściciela lub zarządcy budynku.