Monitoring w miejscu pracy. Co musisz wiedzieć?

Monitoring w firmie, budynkach użyteczności publicznej czy na terenach otwartych to jedna z najskuteczniejszych metod zabezpieczenia obiektu przed włamaniem i kradzieżą. Systemy monitoringu oferowane są w wersji analogowej oraz cyfrowej i umożliwiają dozór wizyjny konkretnego obszaru. Nowoczesne urządzenia w wysokiej rozdzielczości pozwalają na bezproblemową identyfikację osób, mogą być sterowane za pomocą aplikacji czy strony internetowej i posiadają innowacyjne funkcje, jak opcje alarmowania czy transferu danych. Monitoring w miejscu pracy ma wiele zalet, ale trzeba pamiętać o regulacjach prawnych.

 

Jakie są zalety monitoringu w firmie?

Monitoring wizyjny w miejscu pracy to przede wszystkim ochrona antywłamaniowa i efektywny sposób na walkę z przestępczością. Pozwala na znaczne zminimalizowanie ryzyka kradzieży oraz skuteczną identyfikację sprawców. Zapisy z kamer są materiałem dowodowym oraz środkiem zapobiegania nadużyciom. Wysokie parametry techniczne oferowanych na rynku kamer to gwarancja rozpoznania twarzy nawet przy słabym świetle. Monitoring w firmie pomaga kontrolować bezpieczeństwo obiektu, a dzięki współpracy operatora centrum dozoru z personelem umożliwia usprawnienie procesów ochrony. Warto również wspomnieć, że monitoring wizyjny chroni także samych pracowników – klienci w obecności kamer stają się bardziej opanowani.

 

Oczywiście, kamery w firmie oddziałują także na zatrudnionych, motywując ich do bardziej produktywnej pracy i zwiększając w ten sposób wydajność. Pracodawca zyskuje również bardzo miarodajną możliwość oceny podejmowanych działań zawodowych oraz kontroli metodyki pracy. Monitoring wizyjny to nieocenione narzędzie opiniotwórcze i pomoc w koordynacji procesów organizacyjnych wewnątrz firmy.

 

Monitoring wizyjny a regulacje prawne i RODO

Pracodawca ma prawo do zainstalowania monitoringu w firmie, ale pod warunkiem przestrzegania restrykcyjnych w tym względzie przepisów prawa. Normy unijne i regulacje prawne zostały zaostrzone w 2018 roku po wprowadzeniu ustawy o RODO, czyli ochronie danych osobowych. Wielu pracodawców zadaje sobie pytanie, czy wobec nowych ustaleń wizyjna kontrola pracowników jest legalna? Rejestracja obrazu na terenie zakładu pracy jest dopuszczalna przepisami Kodeksu Pracy, jeżeli służy zapewnieniu pracownikom bezpieczeństwa, ochronie mienia, kontrolowaniu produkcji lub zachowaniu tajemnicy. W niektórych przypadkach konieczne jest jednak uzyskanie przez pracodawcę zgody od swoich pracowników. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli zainstalowane kamery umożliwiają identyfikację twarzy – rejestrowane w ten sposób wizerunki pracowników to przetwarzanie danych biometrycznych. Pracownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych biometrycznych oraz poznać cel tego procesu. W przypadku tradycyjnego monitoringu, który nie pozwala na rozpoznanie twarzy, nie ma takiej potrzeby.

 

Warto mieć przy tym na uwadze, że przepisy RODO jednoznacznie wskazują na obowiązek poinformowania pracowników o stosowaniu monitoringu wizyjnego, bez względu na jego technologię. Dobrą praktyką jest uzyskiwanie pisemnych oświadczeń od pracowników, że zapoznali się oni z informacjami o monitoringu, jego funkcji oraz zakresie. Informacje takie muszą zostać wpisane do regulaminu zakładu pracy, a cały teren monitoringu odpowiednio oznaczony. Nagrania z kamer monitoringu można przechowywać przez 3 miesiące lub do zakończenia postępowania, jeżeli są dowodem w sprawie sądowej. Pamiętajmy, że kamer rejestrujących nie wolno instalować w pomieszczeniach sanitarnych, w szatniach, na stołówkach i w palarniach. Pracodawca nie może naruszać prywatności pracowników.