W jakich obiektach należy przeprowadzać rokroczną kontrolę instalacji elektrycznych?

Instalacja elektryczna w domu jest potrzebna codziennie. To dzięki niej możemy zapalić światło, skorzystać z piekarnika, mikrofalówki czy pralki. Warto jednak podkreślić, że aby właściwie działała i nie stanowiła zagrożenia dla wszystkich korzystających z niej osób, jej stan techniczny powinien być regularnie kontrolowany. Czy trzeba robić to raz do roku? Dlaczego wykonywanie tych przegląd jest istotne?

Dlaczego kontrola instalacji elektrycznej jest ważna?

Wypadki związane z instalacjami elektrycznymi są niestety codziennością. Brak regularnych przeglądów może prowadzić do wielu niewykrytych nieprawidłowości w ich działaniu. Te z kolei nierzadko powodują awarie, a to droga do porażeń oraz pożarów. Co więcej, poważne usterki okazują się drogie w naprawie, a ich również w wielu przypadkach unikniemy, regularnie kontrolując stan techniczny instalacji.

Kontrola instalacji elektrycznej co roku — kiedy to konieczność?

Informacje dotyczące tego, jak często należy kontrolować instalacje elektryczne, znajdziemy w prawie budowlanym. Zgodnie z nim zarządca budynku lub jego właściciel powinien raz na 5 lat sprawdzić stan techniczny oraz przydatność budynku. W tym zawarta jest też kontrola opisywanej w tekście instalacji.

Warto jednak podkreślić, że w tym samym dokumencie widnieje zapis o okresowej kontroli wykonywanej co roku. Ta dotyczy sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, a także instalacji, które na co dzień są narażone na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, a tymi są instalacje elektryczne. Zalecenia dotyczące miejsc, gdzie warto częściej przeprowadzać kontrole, znajdziemy również w wytycznych opracowanych w 1999 roku przez COBOR. Są to m.in. pomieszczenia, w których istnieje zagrożenie wybuchem lub są wyziewy żrące.