Z jakimi systemami współpracują instalacje przeciwpożarowe?

Instalacje przeciwpożarowe skutecznie chronią budynki przed jednym z najsilniejszych żywiołów. Ogień niesie realne zagrożenie zarówno dla mienia, jak i ludzi. W trakcie pożaru ważna jest więc szybka reakcja umożliwiająca podjęcie natychmiastowych czynności ratunkowych. Po pierwsze zainstalowanie systemów przeciwpożarowych pozwala na błyskawiczne wykrycie potencjalnego zagrożenia i źródła zapłonu. Włączenie alarmu jest równoznaczne z uruchomieniem urządzeń gaśniczych, które natychmiast eliminują źródło pożaru bądź też sprawnie ograniczają rozprzestrzenianie się płomieni.

Które systemy wspomagają pracę instalacji przeciwpożarowych?

Ochrona ppoż. nie wyklucza współpracy z innymi systemami bezpieczeństwa. Co więcej, skuteczność instalacji przeciwpożarowych jest znacznie większa, gdy inwestorzy decydują się na montaż dodatkowych systemów przeciwdziałania niebezpieczeństwom wynikającym m.in. z pożarów, ataków terrorystycznych czy innych zagrażających zdrowiu i życiu sytuacji. Połączenia tego rodzaju bywają niezwykle praktyczne zwłaszcza w momencie, kiedy dochodzi do nagłych wypadków. Szybką ewakuację oraz sprawne wykrycie źródła zapłonu podczas pożaru wspomagają m.in. systemy oświetlenia awaryjnego i oddymiania.

Pierwszy z nich, system oświetlenia awaryjnego sprawdza się podczas zaniku zasilania, ułatwiając wyjście z budynku oraz przeprowadzanie czynności ratunkowych przez służby. System czerpiący energię z akumulatorów lub zewnętrznych baterii pracuje niezależnie od dostępu do energii elektrycznej, która w trakcie wybuchu pożaru zazwyczaj przestaje sprawnie funkcjonować. Instalacja awaryjna składa się z oświetlenia zapasowego i ewakuacyjnego. Dalej oświetlenie ewakuacyjne dzieli się dodatkowo na oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie sfery otwartej i sfery wysokiego ryzyka. Wszystko po to, by umożliwić sprawne wyjście z budynku ogarniętego żywiołem.

System oddymiania z kolei służy do odprowadzania dymu i ciepła z płonącego obiektu. Dzięki niemu utrzymuje się wolne od zadymienia drogi ewakuacyjne, co pozwala na szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku. Co więcej, system ten zabezpiecza konstrukcję przed uszkodzeniami termicznymi i opóźnia zjawisko rozgorzenia, czyli gwałtownego rozprzestrzeniania się płomieni po wszystkich powierzchniach palnych nagrzanych w wyniku wysokiej temperatury panującej w pomieszczeniach. Oddymianie działa na zasadzie unoszenia dymu do góry i jego kumulowania w górnych partiach pomieszczeń. Jest to tak zwany efekt kominowy, który zwiększa widoczność i umożliwia oddychanie na drodze ewakuacyjnej.