Zwarcie instalacji elektrycznej. Możliwe przyczyny problemu

Zwarcie elektrycznie jest niebezpieczne nie tylko dla podpiętych pod instalację urządzeń, ale również dla ludzi przebywających na terenie budynku. Zniszczeniu mogą ulec przewody, sprzęt elektryczny, a w skrajnych przypadkach może dojść do pożaru, a nawet porażenia prądu. Dlaczego dochodzi do nagłego i nieprawidłowego przepływu silnego prądu, czyli zwarcia? Jak temu przeciwdziałać? Dowiesz się w dalszej części naszego wpisu.

Dlaczego dochodzi do zwarcia?

Przyczyny powstawania zwarć w instalacjach elektrycznych mogą być różne. Można je podzielić na dwie podstawowe kategorie: elektryczne i nieelektryczne.

Do przyczyn elektrycznych zaliczamy m.in. przeciążenia instalacji elektrycznej, co może wynikać z podłączenia do prądu zbyt dużej ilości urządzeń elektrycznych. Oprócz tego powodem mogą być przepięcia i pomyłki łączeniowe, błędne podłączenie urządzeń w obwodzie. Do problemów dochodzi też w wyniku długotrwałego przeciążenia ruchowego, np. maszyn, kabli i przewodów izolowanych, co powoduje przegrzewanie się izolacji i jej przebicie. Zwarcia powodowane są też przez zjawiska atmosferyczne, w szczególności burze i silne przeładowania.

Nie mniej groźne bywają przyczyny nieelektryczne zwarć. Do tej kategorii zaliczamy problemy takie jak np. zawilgocenie izolacji lub uszkodzenia izolatorów, wady fabryczne czy nieostrożne obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi. Zwarcia powodowane są także zbytnim zbliżeniem się przewodów linii napowietrznej, np. pod wpływem wiatru. Również nagłe opadnięcie szadzi czy uszkodzenia mechaniczne przewodów, kabli, słupów czy izolatorów mogą powodować spięcia.

Jak przeciwdziałać zwarciom?

Podstawą zawsze jest prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie. W późniejszej eksploatacji bardzo duże znaczenie ma regularna kontrola instalacji, przewodów, urządzeń elektrycznych, skrzynki bezpiecznikowej i rozdzielnicy. Tego rodzaju przeglądów powinien dokonywać doświadczony elektryk. Warto też zastosować odpowiednie zabezpieczenia odgromowe, które zmniejszą ryzyko zwarć spowodowanych czynnikami atmosferycznymi. Szczególnej uwagi wymagają przede wszystkim instalacje w starszych obiektach budowlanych.